Mijn huisdier heeft een bultje

Bultjes is iets dat wij heel veel zien bij zowel honden als katten.

Bultjes zijn er in allerlei soorten en maten (groot/klein, regelmatig/onregelmatig, glad/ruw, roze/wit/grijs/zwart etc.).
Bultjes kunnen o.a. veroorzaakt worden door een ontsteking, insectenbeet, cyste of door een gezwel.
Een gezwel of tumor is eigenlijk een vorm van kanker. Kanker ontstaat doordat cellen zich ongecontroleerd gaan delen. Normaal gesproken zijn er allerlei signalen in het lichaam die er voor zorgen dat alle cellen zich netjes aan de regels houden. Een kankercel reageert niet meer op deze signalen en gaat zich ongecontroleerd vermeerderen. Met alle gevolgen van dien.
Er zijn heel veel soorten tumoren en iedere tumor gedraagt zich weer anders. Vaak worden de soorten onderverdeeld in goedaardige en kwaadaardige tumoren. Een goedaardige tumor is een tumor die langzaam groeit, niet invasief (in andere weefsels) groeit en niet uitzaait. Toch kunnen ook goedaardige tumoren problemen gaan veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat ze zo groot worden dat ze in de weg gaan zitten of op belangrijke weefsels gaan drukken.
Kwaadaardige tumoren groeien invasief en kunnen uitzaaien. Hoe snel en waarheen ze uitzaaien verschilt per type tumor. Je hebt dus verschillende gradaties van kwaadaardigheid.
Het maakt ook heel erg uit waar een bultje zit. Bijvoorbeeld: een goedaardige tumor in de huid zal weinig problemen geven, echter een goedaardige tumor in de hersenen kan door de druk op de hersenen zeker wel problemen geven!
Soms kunnen wij aan een bultje zien wat het is, maar vaak is aan de buitenkant van een bultje niet met zekerheid te zeggen wat het is.
Vroeger werd het vaak gezegd dat als een bultje los zit en niet groeit dat het geen kwaad kan. Maar dit is absoluut niet waar!! Goedaardige bultjes kunnen groeien en kwaadaardige bultjes kunnen los liggen en niet groeien.

Ons advies is dan ook om elke bultje te laten onderzoeken.

Voordat een bultje goed behandeld kan worden is het belangrijk om te weten met welk soort wij te maken hebben. Ook willen wij graag weten of er eventueel al uitzaaiingen aanwezig zijn.
Algemeen onderzoek
Als uw hond of kat een bultje heeft kijken wij uw hele huisdier goed na. Zo gaan wij op zoek naar tekenen dat er elders ook problemen zijn. Zo kunnen de lymfeklieren gezwollen zijn omdat er ontstekingen of uitzaaiingen zijn of kan er bijvoorbeeld bloedarmoede zijn als we te maken hebben met een vorm van leukemie.
Bloedonderzoek
Helaas is er geen bloedonderzoek die kan vaststellen of een bultje goedaardig of kwaadaardig is. Kanker kan niet worden vastgesteld met een bloedonderzoek. Een uitzondering is kanker van de bloedcellen, deze zijn soms wel in het bloedonderzoek zichtbaar. Wel kan bloedonderzoek problemen aan het licht brengen die veroorzaakt kunnen worden door tumoren. Bijvoorbeeld bij een levertumor kunnen de leverenzymen in het bloed verhoogt zijn. Er kunnen echter ook andere redenen zijn voor een verhoging van de leverenzymen.
Dunne naald aspiratie biopt
Ook wel cytologisch onderzoek genoemd. Bij dit onderzoek prikken wij met een naald in de bult en halen er wat cellen uit die vervolgens worden opgestuurd voor onderzoek. Deze methode kan alleen gebruikt worden bij bultjes aan de buitenkant van uw huisdier. Voor dit onderzoek hoeft uw huisdier meestal niet onder narcose. Dit onderzoek is snel en veilig. De uitslag is echter niet altijd 100% betrouwbaar!
Op de foto ziet u hoe zo’n cytologisch onderzoek er onder de microscoop uit kan zien.
Histologisch biopt
Bij dit onderzoek wordt er een stukje weggehaald van de bult of de gehele bult wordt verwijderd en opgestuurd voor onderzoek. Dit onderzoek is betrouwbaarder dan het cytologisch onderzoek. Echter voor dit onderzoek moet uw huisdier wel onder narcose.
In de meeste gevallen adviseren wij om eerst een cytologisch onderzoek uit te voeren. Als hier een goede uitslag uit voorkomt kunnen wij samen met u een behandelplan opstellen. Als de uitslag onduidelijk of onzeker is volgt in overleg met u een histologisch onderzoek.

Als eenmaal vaststaat wat voor bultje het is kunnen wij vervolgens met u een behandelplan opstellen.
Als het om een goedaardig bultje gaat is operatief verwijderen meestal de oplossing. Mits het bultje op een locatie zit dat het goed verwijderd kan worden! Na de operatie kan het bultje opgestuurd worden om te controleren dat alles verwijderd is. Is het inderdaad volledig verwijderd, dan is uw huisdier daarmee ook genezen.
Als blijkt dat wij te maken hebben met een kwaadaardig bultje wordt het verhaal iets anders. Het is dan in vele gevallen verstandig om eerst na te gaan of uw huisdier verdere uitzaaiingen heeft. Deze uitzaaiingen kunnen op vele plekken zitten en elke tumor soort heeft een ander patroon van uitzaaien.
Door u huisdier goed na te kijken controleren wij of er nog meer bultjes te voelen zijn en of er vergrote lymfeknopen zijn. Als er vergrote lymfeknopen zijn kan het verstandig zijn deze ook aan te prikken voor cytologisch onderzoek om te kijken of er afwijkende cellen aanwezig zijn.
De longen en de lever zijn veel voorkomende plekken voor uitzaaiingen. Om de longen te bekijken kunnen wij röntgenfoto’s nemen. De uitzaaiingen moeten dan wel al groot genoeg zijn. Uitzaaiingen die kleiner zijn dan 0,5 cm zijn namelijk nog niet zichtbaar op een röntgenfoto.
De lever en de andere organen in de buikholte kunnen in beeld gebracht worden met een echografisch onderzoek. Afwijkende plekken in de organen kunnen zo zichtbaar worden. Ook voor dit onderzoek geld dat niet alles te zien is met de echo. Zo moeten de plekken o.a. wel een bepaalde grootte hebben voordat ze zichtbaar zijn. Ook hoeft niet elk afwijkend plekje in een orgaan ook een uitzaaiingen te zijn. Het kan dan nodig zijn om, indien mogelijk, een biopt van dit plekje te nemen om na te gaan of het een uitzaaiing is of niet.
Tumoren in de maag of in de darmen kunnen beter zichtbaar gemaakt worden met een endoscoop. Dit is een soort lange camera waarmee in het maagdarmkanaal gekeken kan worden. Ook hiervoor geld dat een biopt van eventuele afwijkende gebieden nodig is om vast te stellen of het daadwerkelijk afwijkend weefsel is.
Met een CT-scan zijn met name gezwellen in de longen en de botten goed zichtbaar. Een CT-scan is gevoeliger dan een röntgenfoto maar ook een heel stuk duurder.
Een MRI scan kan gebruikt worden om tumoren van weke delen (spieren,organen etc) beter in beeld te brengen. Ook hier geld weer dat een afwijkende plek niet altijd een tumor of uitzaaiing is en dat een biopt weer nodig is om dit vast te stellen.
Als eenmaal is vastgesteld om wat voor tumor het gaat en of en waar er uitzaaiingen zijn kan een behandelplan worden opgesteld:
Chirurgie
Dit is nog steeds een van de meest effectieve behandelingen met name als er op tijd wordt ingegrepen. Als er nog geen uitzaaiingen zijn en een tumor wordt volledig weggehaald dan is in de meeste gevallen uw huisdier ook genezen van de tumor. Het is belangrijk om de tumor in een keer goed weg te halen. Daarom is het zo belangrijk om voor een operatie te weten met wat voor tumor wij te maken hebben. De ene tumor soort moet ruimer verwijderd worden dan de andere tumor soort. Die ruimte moet er dan ook wel zijn. U kunt u voorstellen dat het makkelijker is om een bult te verwijderen op de buikhuid dan op een pootje.
Chemotherapie
Chemotherapie kan als aanvulling op chirurgie gebruikt worden of als behandeling op zichzelf. De meeste dieren hebben niet zulke heftige bijwerkingen als mensen. Dit komt doordat dieren anders reageren op deze middelen maar ook omdat de middelen die bij dieren gebruikt worden minder agressief zijn. Het doel is altijd om de kwaliteit van het leven van uw huisdier te verbeteren.
Er zijn vele verschillende soorten chemotherapie en niet alle soorten tumoren zijn hiervoor geschikt. Het gaat dan ook te ver om dat hier in detail te bespreken.
Bestraling
Ook bestraling kan in een aantal gevallen een optie zijn. Vaak wordt bestraling ingezet als het niet zeker is of een tumor met chirurgie volledig is verwijderd of door de locatie van de tumor moest de tumor krap worden verwijderd. Met bestraling na de operatie kan de kans van terugkomen van de tumor worden verkleind.

Heeft u na deze serie nog vragen? Stel ze hieronder of neem contact met ons op!

 

uitzaaingen